Wat betekent PBM?

Wat betekent PBM? Dat is een vraag die wij geregeld voorbij zien komen. De term PBM is gelinkt aan PBM-richtlijnen. In meerdere beroepssectoren spreekt men van PBM-richtlijnen. Het kan zo zijn dat u te maken krijgt met deze term en de bijbehorende richtlijnen. PBM staat voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Een persoonlijk beschermingsmiddel wordt door werknemers gedragen en beschermt de drager tegen extern gevaar in de werkomgeving. Een PBM vormt een obstakel tussen diverse gevaren en een persoon. Veiligheid tijdens de werkzaamheden is uiteraard een basisuitgangspunt van een fijne werkomgeving. Er wordt veel aandacht aan besteed en er worden regels gehandhaafd om deze veilige werkomgeving te realiseren. Er is zelfs een Europese wetgeving ingericht op deze veiligheid. Deze wet wordt in Nederland als standaard gehandhaafd wordt en toegepast in verschillende beroepssectoren.

PBM verordening

Dit Europese reglement heeft als doel één interne Europese markt te creëren. Ongeacht grenzen en taalverschillen zal deze verordening de regelgeving van veiligheid en gezondheid, de regels gelijktrekken binnen de Europese Unie. Hierbij is een normoverzicht een belangrijk deel van deze regelgeving. Deze overzichten van normen en normontwerpen voor PBM’s is gericht op fabrikanten, importeurs, gebruikers, keur-instellingen en adviseurs. Aan de hand van dit overzicht valt af te lezen welke maatregelen moeten worden genomen voor de verschillende typen beschermingsmiddelen. Wanneer u bijvoorbeeld Vinyl handschoenen koopt, kunt u aan de hand van deze verschillende normen zien of u een degelijk en veilig product koopt. De productinformatie zal laten zien aan de hand van het CE keurmerk en NEN-norm of dit product volgens de wettelijke richtlijnen is geproduceerd.

Persoonlijk Beschermingsmiddelen op de werkvloer

Veilige arbeidsomstandigheden worden gevormd door zoveel mogelijke gevaren uit te sluiten en door zowel technische, als organisatorische maatregelen te treffen. PBM’s kunnen hier onderdeel van uitmaken. Zo gebruikt men de nodige bescherming voor verschillende delen van het menselijk lichaam onderverdeelt in twee hoofdcategorieën:

Hoofdbescherming:

 • Gelaatbescherming
 • Oogbescherming
 • Gehoorbescherming
 • Ademhalingsbescherming
 • Schedelbescherming

persoonlijk_beschermingsmiddelen_op_de_werkvloer

Ledematen bescherming:

 • Handbescherming
 • Beenbescherming
 • Valbescherming

Welke PBM’s voor uw bedrijf?

Werkgevers worden geacht de risico’s in kaart te brengen. Bij de uitvoering van werkzaamheden kunnen een tal van risico’s optreden voor de veiligheid of gezondheid van de medewerkers. Om gevaar te beheersen en de kans op iedere vorm van letsel en gezondheidsschade te beperken is een sterke regelgeving gewenst. Als eerste bekijkt u als werkgever, of de risico’s met andere oplossingen te beheersen zijn. Indien dit niet mogelijk is, kunt u in kaart gaan brengen welke soorten PBM nodig zijn om veiligheid te creëren. Deze PBM’s moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen:

 • Beschermingsmiddelen moeten geschikt zijn voor de aangegeven werkzaamheden
 • Beschermingsmiddelen moeten beschikken over goede kwaliteit
 • Beschermingsmiddelen moeten betrouwbare producten zijn

Daarnaast meet u de risico’s afzonderlijk om zo de persoonlijke beschermingsmiddelen te verbinden met het gevarengehalte. Zo kunt u in kaart brengen welke middelen er bij welke risico’s passen. De volgende categorieën geven aan hoe hoog het risico betreft:

 • Categorie l – Lage risico’s
 • Categorie ll – Middelhoge risico’s
 • Categorie lll – Hoge risico’s

Deze categorieën corresponderen vervolgens afzonderlijk met de kenmerken van ieder PBM-producten. Dit is tevens een betrouwbare index waar zowel fabrikant als afnemer aankunnen zien of de regels naar behoren uit zijn gevoerd met betrekking op de beschermingsmiddelen.

PBM kopen

Avalanche Disposables B.V. is dé specialist op het gebied van professionele hygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en disposables. Wij importeren en leveren producten voor groothandels, detailhandel en particulieren. Ons assortiment beschermkleding en latex handschoenen worden gebruikt in de gezondheidszorg, wellness, levensmiddelenindustrie, land- en tuinbouw en nog vele andere sectoren. Vele bedrijven en particulieren zijn onze producten gaan gebruiken want veiligheid en hygiëne kent geen grenzen en zijn van uiterst belang. Voor de veilige PBM’s van goede kwaliteit kunt u bij ons terecht. Voor meer informatie en vrijblijvend advies kunt u contact met ons op nemen. Wij helpen u graag verder!